3 augustus 2023

wat staat er in een asbestinventarisatierapport ?

In het asbestinventarisatierapport word aangegeven op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Een aantal asbestverdachte toepassingen zijn algemeen bekend en worden vaak wel herkend. Ook komt het voor dat de asbesthoudende materialen op een plek zit waar alleen alleen een deskundige ze kan herkennen.

Ze worden pas aangetroffen na het uitvoeren van destructief onderzoek. Bij een destructief onderzoek wordt de bouwkundige staat van een gebouw aangetast, bijvoorbeeld bij verloren bekisting in de betonfundering, asbesthoudende stelplaatjes of asbesthoudende spouwstroken In de rapportage moeten alle aangetroffen asbesthoudende toepassingen worden aangegeven. Ook moet alle van belang zijnde informatie worden vermeld

De kwaliteit van de inventarisatie en rapportage
De inventarisatie en rapportage moeten beide zijn uitgevoerd volgens de hiervoor opgestelde wettelijk regels. Dit moet worden aangegeven in de rapportage. Ook moet het asbestinventarisatie bureau geregistreerd zijn bij Stichting Certificatie Asbest (Ascert) en het bedrijf moet beschikken over het procescertificaat asbestinventarisatie. Zowel de diegene die het asbest inventariseert als technische eindverantwoordelijke van het bedrijf moeten beschikken over een geldig persoonscertificaat (DIA). U kint een an ander controleren op de website van Ascert

De volledigheid van de inventarisatie en rapportage
De na de inventarisatie opgestelde rapportage moet een volledige beschrijving geven waar het asbesthoudende materiaal in het gebouw aanwezig is. Dit word aangegeven middels duidelijke foto’s van de bron, en doormiddel van een duidelijke plattegrond waarop word aangegeven waar zich het asbesthoudende materiaal bevind.

De tijdens de asbestinventarisatie genomen asbestverdachte monsters worden in een laboratorium geanalyseerd. Op basis van deze uitslag, de hoeveelheid asbest, de bevestiging van het asbest en de toestand van het asbesthoudende materiaal word bepaald op welke wijze het asbest kan worden gesaneerd.

De rapportage heeft een geldigheid termijn van 3 jaar. Wanneer deze termijn is verlopen moet de situatie weer opnieuw beoordeeld. Mochten er veranderingen worden aangetroffen volgt er een nieuwe inventarisatie.