11 september 2023

Oproep aan eigenaren met een oude schuur: ‘Verwijder asbest snel’

Wie een oude schuur met een asbesthoudend dak bij zijn woning heeft staan doet er goed aan deze op korte termijn te saneren of te vervangen door een asbestvrij dak. Kenniscentrum Milieu Centraal waarschuwt dat asbestdaken die al minstens 30 jaar oud zijn kans hebben om te verweren en dat daardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spreekt van een ‘groot probleem’ en roept woningeigenaren op tot actie.

Het gaat mogelijk duizenden kleinere schuurtjes die voor 1994 zijn gebouwd. Asbest werd tot 1993 op grote schaal toegepast, dit omdat asbest een goedkoop en sterk bouwmateriaal was. Na 19993 is asbest verboden. Asbest is onaangetast niet gevaarlijk, maar als het afbreekt of verslijt kunnen er kankerverwekkende vezels vrij komen. En dat dreigt nu met veel daken van oudere schuren te gaan gebeuren. ,,De daken van deze schuren zijn nu al minstens 30 jaar oud. Dat brengt een hoog risico op verweren met zich mee”, aldus Milieu Centraal.

Wat is asbest?

Asbestvezels zijn zo klein dat ze tijdens het inademen tot diep in de longen kunnen doordringen. Ingeademde vezels kunnen daardoor verschillende ziektes veroorzaken, zoals longvlies kanker. Daarvan kun je niet genezen. Een andere ziekte die door asbest word veroorzaakte is asbestose, een ernstige en chronische longziekte.

Vooral mensen die veel en langere tijd met asbest hebben gewerkt, lopen een hoog risico. Voor anderen is het risico kleiner, maar toch is het verstandig om snel maatregelen te nemen. ,Niemand wil asbest in zijn of haar leefomgeving, maar toch zien veel mensen op tegen het nemen van maatregelen en het eventuele werk om een klein asbest dak te verwijderen.

Wat kun je zelf doen?

Tot 35 vierkante meter geschroefde golfplaten of platen welke losliggen mag een eigenaar het asbest zelf verwijderen. De eigenaar is wel verplicht dit te melden. De gemeente kan eventueel helpen door een container neer te zetten voor de afvoer van het asbest. Voor grotere schuren, meer dan 35 m2 is de inzet van een erkend bedrijf nodig. Diverse gemeenten hopen dat ook de grotere schuren op korte termijn worden gesaneerd. Zij vrezen namelijk voor onnodige milieubelasting. ,,Uitspoeling van asbest naar bodem, riool en oppervlaktewater door slijtage van de asbesthoudende dakbedekking moet worden voorkomen”

‘Asbest zorgt voor VEEL verdriet’

Het Instituut Asbestslachtoffers is erg enthousiast over de komende campagne campagne, omdat deze campagne bewoners op een laagdrempelige manier informeert hoe ze veilig en goedkoop kunnen van hun asbest af kunnen komen. ,,Er is nog steeds te veel asbest aanwezig in de leefomgeving. Asbest zorgde in het verleden en zorgt nog steeds voor enorm veel ellende en verdriet”, zegt directeur Jan Warning van het instituut asbestslachtoffers ,,Slachtoffer zijn meestal langere tijd geleden in contact gekomen met asbest, meestal op het werk en soms in de privésfeer.”

Het tempo waarmee asbest in daken wordt verwijderd is de laatste jaren sterk afgenomen. Dat komt omdat eind 2018 de subsidieregeling eindigde voor het verwijderen van asbestdaken. Daarnaast is het wetsvoorstel dat asbestdaken zou verbieden in de Eerste Kamer tegengehouden. Met het huidige tempo duurt het zeker dik tien jaar voordat al het asbest i==van de Nederlandse daken is verwijderd. Het kabinet gaat ervan uit dat jaarlijks nog zo’n 7 miljoen vierkante meter wordt verwijderd.