17 augustus 2023

ASBEST HERKENNEN

Asbest staat bekend als een gevaarlijk materiaal, het inademen van asbestvezels kan nadelige gevolgen voor je gezondheid hebben. Er zijn meerdere soorten asbest, die verschillende risico’s kunnen opleveren. Zo kan bruin en blauw asbest gevaarlijker zijn dan wit asbest. Hoe herken je de verschillende asbest soorten, en hoe laat je ze verwijderen?

Soorten asbest

Alle soorten asbest bestaan uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. . Asbest werd vroeger veel toegepast in de bouw vanwege zijn sterke, slijtvastheid, brandwerendheid, en zuurbestendigheid. Daarnaast was het een goedkope toepassing. Daarnaast werd werd veel gebruikt als  brandwerend materiaal, het zogenaamde spuitasbest. In totaal zijn er 6 verschillende soorten asbest. Elk soort heeft een specifieke kleur.

Soort asbestKleur asbest
ChysotielWit asbest
CrocidolietBlauw asbest
AmosietBruin asbest
AnthophyllietGeel asbest
Tremoliet Grijs asbest
ActinolietGroen asbest

Kenmerken van de soorten asbest

De kleuren van het asbest heeft te maken met de kleur van de asbestvezels, deze zijn meestal met het blote oog niet te zien. Nadat asbestvezels verwerkt zijn, heeft asbest vaak een witgrijze kleur. Dit komt door het cement dat als toeslagstof welke is gebruikt

Het asbest dat het vaakst voorkomt zijn wit, bruin en blauw asbest. Dit zijn de soorten asbest die meestal voor commerciële doeleinden gebruikt zijn. Wit asbest is het meest gebruikt: bij ongeveer 85% van de productie in Nederland. De producten bevatten vaak meer dan één asbest soort bevatten. Als we kijken naar de binding van asbestvezels, zijn asbest soorten te verdelen in twee groepen:

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbestmaterialen zijn producten waarin asbest is gebonden met/aan een ander materiaal. De asbestvezels is dan gebonden met bijvoorbeeld cement, denk bijvoorbeeld aan asbestcement golfplaten. Hierdoor is de kans klein dat er bij normaal gebruik vezels vrijkomen. Dus zolang het materiaal in goede staat verkeert en niet bewerkt of gesloopt wordt. .

Niet hechtgebonden asbest

Bij niet hechtgebonden asbesthoudende toepassingen is asbest los verwerkt in een ander materiaal. De vezels kunnen hier spontaan vrijkomen. Niet-hechtgebonden asbest is erg gevaarlijk.. Bovendien heeft het ook een hoog asbestgehalte, ongeveer tussen de 60% en 100%.

Hoe herken je verschillende asbest soorten?

Asbest herkennen aan de kleur van de asbestvezels is niet mogelijk, omdat het in het eindproduct meestal een witgrijze kleur heeft. De asbestvezels niet zichtbaar met het blote oog. Ook komt het soms voor dat het asbesthoudende product is geverfd.

Het herkennen van asbesthoudende toepassingen is voor een leek erg lastig. Zelf bepalen om welk soort asbestvezel het gaat is zonder speciale apparatuur onmogelijk. De enige manier om zeker te weten of je te maken hebt met asbest, is om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Hoe herken je asbesthoudende toepassingen:

  • In de eerste plaats heeft de asbest inventariseerder een grote kennis van de producten waarin mogelijk asbesthoudend materiaal is verwerkt.
  • De asbest inventariseerder herkent het asbestverdacht materiaal soms aan de structuur van het materiaal. Producten met een zachte en vezelachtige structuur zijn vaak niet hechtgebonden.. Hechtgebonden asbestvezels zitten vaak verwerkt in harder materiaal, zoals golfplaten, riiolbuizen en dakbeschot.
  • Om asbestverdachte toepassingen te herkennen voert de asbest inventariseerder een visuele inspectie uit. Als de asbest inventariseerder denkt dat er verborgen asbest aanwezig is word er destructief onderzoek uitgevoerd.
  • Aan de hand van de productiedatum van de diverse producten is een inschatting te maken of een product asbestverdacht is. Vooral in oudere huizen van vóór 1994 kom je mogelijk asbesthoudende toepassingen tegen. Tot 1983 zijn er veel producten gemaakt met niet hechtgebonden asbest materialen. Tot 1983 werd er veel gebruik gemaakt van hechtgebonden asbest. Vanaf de jaren ’80 kwam er steeds meer wet- en regelgeving over het gebruik en verkoop van asbesthoudende materialen. In 1993 kwam er een algeheel verbod op de verwerking van asbesthoudende toepassingen.

Als je aan de hand van deze informatie vermoedt dat je asbestverdacht materiaal in huis hebt, of je wilt gaan slopen of renoveren dan laat je een asbestinventarisatie uitvoeren door een gecertificeerd asbestsinventarisatiebedrijf. Het bedrijf inspecteert de woning, neemt monsters en laat deze analyseren op de aanwezigheid van asbest. Dit is de enige manier om zeker te zijn of er echt asbest aanwezig is, om welk soort asbest het gaat en of je de asbest moet laten verwijderen.